Skip to the content

Anlægsstruktør

Som anlægsstruktør baner du vejen for andre, dig selv og din karriere. Du sørger for, at der er fortove at gå på, cykelstier at trille henad og veje og togskinner til den tunge transport. Du arbejder med de helt store maskiner, de nyeste computerprogrammer og samarbejdsevnen. Og du få et solidt grundlag for en karriere som selvstændig.

Frisk luft, store planer og et arbejde alle nyder godt af. Sådan er livet som anlægsstruktør. Anlægsstruktøren sørger for, at der er fortove, cykelstier, veje, jernbaner, kloakker og forsyningsledninger. Alt det vi tager for givet, men som ville få samfundet til at falde sammen, hvis ikke det var der. Derfor er anlægsstruktøren eftertragtet.

Mange muligheder og stort overblik

Det giver sig selv, at det meste af arbejdet foregår under åben himmel. Men det foregår også siddende i en gravemaskine eller ved computeren som chef for din egen virksomhed. Uddannelsen giver nemlig gode forudsætninger for dig, der drømmer om et liv som selvstændig.

For at blive en god anlægsstruktør skal du både kunne lide at arbejde selvstændigt og samarbejde med andre. Du skal træffe beslutninger og have blik for, at andre faggrupper også skal kunne komme til på byggepladsen, hvor du oftest er den første til at gå i gang. En uddannelse som anlægsstruktør åbner døren for rigtig mange andre muligheder senere i livet.

Se filmen om struktøruddannelsen. Hvad laver man som struktør?

Se filmen om Mathias. Han er ved at uddanne sig til anlægsstruktør.

Uddannelsesinfo

Interesseret i lidt praktisk info? Så klik og se mere nedenfor.

Uddannelsen tager 4 eller 4,5 år alt efter, hvornår du starter på uddannelsen. Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb:

 • Grundforløbet tager 20 eller 40 uger afhængig af, hvornår du har afsluttet folkeskolen.
 • Hovedforløbet veksler mellem virksomhedspraktik og skoleophold.

Du kan tage grundforløbet her:

 • EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv
 • Skive College
 • UCH - Uddannelsescenter Holstebro
 • Syddansk Erhvervsskole – Vejle
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • U/Nord Hillerød Tekniske Skole
 • Campus Bornholm


Du kan tage både grund- og hovedforløbet her:

 • AMU Nordjylland
 • Mercantec
 • Aarhus Tech
 • Learnmark Horsens
 • AMU Vest
 • EUC Syd - Sønderborg
 • AMU Fyn
 • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – Audebo
 • Roskilde Tekniske Skole
 • ZBC – Selandia
 • EUC Sjælland – Køge og Næstved
 • CELF
 • Next - Uddannelse København – Glostrup

 

Praktikpladsen.dk er mødestedet for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du som elev finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever. Du kan også søge ledige praktikpladser online og sende uopfordrede ansøgninger. På praktikpladsen.dk kan virksomhederne også søge elevernes profiler frem samt annoncere efter elever.

Ja. Det er også muligt at kombinere erhvervsuddannelsen med et gymnasialt forløb.

Som anlægsstruktør har du adgang til uddannelserne byggetekniker, kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført uddannelsen som EUX-elev, har du adgang til enten ingeniør- eller arkitektuddannelserne afhængig af din fagkombination. En gennemført erhvervsuddannelse, med eller uden eux, giver også ret til at tage gymnasiale suppleringsfag og dermed opfylde adgangsbetingelserne til en række videregående uddannelser.